ХVI ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. СУПЕРЛИГА – 2007

© Александр ЛЯХОВ

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Конференция Юго-Запад


1-Й КРУГ

I тур. 1 мая
1. Цесна – Каспий
2. Жетысу-2 – Горняк
3. Жастар – Жамбыл
4. Мунайлы – Мегаспорт
5. Спортакадемия К. – Акжайык
6. Ордабасы-2 – Актобе-Ж.

II тур. 4 мая
7. Цесна – Горняк
8. Жетысу-2 – Каспий
9. Жастар – Мегаспорт
10. Мунайлы – Жамбыл
11. Спортакадемия К. – Актобе-Ж.
12. Ордабасы-2 – Акжайык

III тур. 13 мая
13. Акжайык – Мунайлы
14. Спортакадемия К. – Ордабасы-2
15. Актобе-Ж. – Жастар
16. Мегаспорт – Цесна
17. Жамбыл – Жетысу-2
18. Каспий – Кайсар-Ж.

IV тур. 16 мая
19. Горняк – Кайсар-Ж.
20. Акжайык – Жастар
21. Актобе-Ж. – Мунайлы
22. Мегаспорт – Жетысу-2
23. Жамбыл – Цесна

V тур. 24 мая
24. Каспий – Горняк
25. Кайсар-Ж. – Жамбыл
26. Цесна – Акжайык
27. Жетысу-2 – Актобе-Ж.
28. Мунайлы – Спортакадемия К.
29. Жастар – Ордабасы-2

VI тур. 27 мая
30. Кайсар-Ж. – Мегаспорт
31. Цесна – Актобе-Ж.
32. Жетысу-2 – Акжайык
33. Мунайлы – Ордабасы-2
34. Жастар – Спортакадемия К

VII тур. 5 июня
35. Мунайлы – Жастар
36. Спортакадемия К. – Цесна
37. Ордабасы-2 – Жетысу-2
38. Акжайык – Кайсар-Ж.
39. Мегаспорт – Каспий
40. Жамбыл – Горняк

VIII тур. 8 июня
41. Актобе-Ж. – Кайсар-Ж.
42. Спортакадемия К. – Жетысу-2
43. Ордабасы-2 – Цесна
44. Мегаспорт – Горняк
45. Жамбыл – Каспий

IX тур. 17 июня
46. Мегаспорт – Жамбыл
47. Каспий – Акжайык
48. Горняк – Актобе-Ж.
49. Кайсар-Ж. – Спортакадемия К.
50. Цесна – Мунайлы
51. Жетысу-2 – Жастар

Х тур. 20 июня
52. Каспий – Актобе-Ж.
53. Горняк – Акжайык
54. Кайсар-Ж. – Ордабасы-2
55. Цесна – Жастар
56. Жетысу-2 – Мунайлы

ХI тур. 29 июня
57. Цесна – Жетысу-2
58. Акжайык – Жамбыл
59. Актобе-Ж. – Мегаспорт
60. Спортакадемия К. – Каспий
61. Ордабасы-2 – Горняк
62. Мунайлы – Кайсар-Ж.

ХII тур. 2 июля
63. Жастар – Кайсар-Ж.
64. Акжайык – Мегаспорт
65. Актобе-Ж. – Жамбыл
66. Спортакадемия К. – Горняк
67. Ордабасы-2 – Каспий

ХIII тур. 11 июля
68. Акжайык – Актобе-Ж.
69. Мегаспорт – Спортакадемия К.
70. Жамбыл – Ордабасы-2
71. Каспий – Мунайлы
72. Горняк – Жастар
73. Кайсар-Ж. – Цесна

ХIV тур. 14 июля
74. Кайсар-Ж. – Жетысу-2
75. Мегаспорт – Ордабасы-2
76. Жамбыл – Спортакадемия К.
77. Каспий – Жастар
78. Горняк – Мунайлы


2-Й КРУГ

ХV тур. 11 августа
79. Жетысу-2 – Кайсар-Ж.
80. Ордабасы-2 – Мегаспорт
81. Спортакадемия К. – Жамбыл
82. Жастар – Каспий

ХVI тур. 14 августа
83. Актобе-Ж. – Акжайык
84. Цесна – Кайсар-Ж.
85. Жастар – Горняк
86. Мунайлы – Каспий
87. Ордабасы-2 – Жамбыл
88. Спортакадемия К. – Мегаспорт

17 августа. Матч XV тура
89. Мунайлы – Горняк

ХVII тур. 24 августа
90. Кайсар-Ж. – Жастар
91. Мегаспорт – Акжайык
92. Жамбыл – Актобе-Ж.
93. Горняк – Спортакадемия К.
94. Каспий – Ордабасы-2

ХVIII тур. 27 августа
95. Жетысу-2 – Цесна
96. Кайсар-Ж. – Мунайлы
97. Горняк – Ордабасы-2
98. Каспий – Спортакадемия К.
99. Мегаспорт – Актобе-Ж.
100. Жамбыл – Акжайык

ХIX тур. 4 сентября
101. Жастар – Жетысу-2
102. Мунайлы – Цесна
103. Спортакадемия К. – Кайсар-Ж.
104. Актобе-Ж. – Горняк
105. Акжайык – Каспий
106. Жамбыл – Мегаспорт

ХХ тур. 7 сентября
107. Актобе-Ж. – Каспий
108. Акжайык – Горняк
109. Ордабасы-2 – Кайсар-Ж.
110. Жастар – Цесна
111. Мунайлы – Жетысу-2

ХХI тур. 16 сентября
112. Жастар – Мунайлы
113. Цесна – Спортакадемия К.
114. Жетысу-2 – Ордабасы-2
115. Кайсар-Ж. – Акжайык
116. Каспий – Мегаспорт
117. Горняк – Жамбыл

ХХII тур. 19 сентября
118. Кайсар-Ж. – Актобе-Ж.
119. Жетысу-2 – Спортакадемия К.
120. Цесна – Ордабасы-2
121. Каспий – Жамбыл
122. Горняк – Мегаспорт

ХХIII тур. 28 сентября
123. Ордабасы-2 – Мунайлы
124. Спортакадемия К. – Жастар
125. Акжайык – Жетысу-2
126. Актобе-Ж. – Цесна
127. Мегаспорт – Кайсар-Ж.

ХХIV тур. 1 октября
128. Одабасы-2 – Жастар
129. Спортакадемия К. – Мунайлы
130. Актобе-Ж. – Жетысу-2
131. Акжайык – Цесна
132. Жамбыл – Кайсар-Ж.
133. Горняк – Каспий

ХХV тур. 8 октября
134. Кайсар-Ж. – Каспий
135. Жетысу-2 – Жамбыл
136. Цесна – Мегаспорт
137. Жастар – Актобе-Ж.
138. Мунайлы – Акжайык

ХХVI тур. 11 октября
139. Кайсар-Ж. – Горняк
140. Ордабасы-2 – Спортакадемия К.
141. Жастар – Акжайык
142. Мунайлы – Актобе-Ж.
143. Жетысу-2 – Мегаспорт
144. Цесна – Жамбыл

ХХVII тур. 19 октября
145. Горняк – Цесна
146. Каспий – Жетысу-2
147. Мегаспорт – Жастар
148. Жамбыл – Мунайлы
149. Акжайык – Ордабасы-2
150. Актобе-Ж. – Спортакадемия К.

ХХVIII тур. 22 октября
151. Горняк – Жетысу-2
152. Каспий – Цесна
153. Мегаспорт – Мунайлы
154. Жамбыл – Жастар
155. Акжайык – Спортакадемия К.
156. Актобе-Ж. – Ордабасы-2


Конференция Северо-Восток


1-Й КРУГ

I тур. 1 мая
1. Тобол-2 – Карасай-С.
2. Асбест – Шахтер-Ю.
3. Авангард – Иртыш-2
4. Аксу – Батыр
5. Энергетик – Восток-2
6. Рахат – Семей

II тур. 4 мая
7. Булат – Казахмыс
8. Тобол-2 – Шахтер-Ю.
9. Асбест – Карасай-С.
10. Авангард – Батыр
11. Аксу – Иртыш-2
12. Энергетик – Семей
13. Рахат – Восток-2

III тур. 13 мая
14. Рахат – Энергетик
15. Семей – Авангард
16. Восток-2 – Аксу
17. Батыр – Тобол-2
18. Иртыш-2 – Асбест
19. Шахтер-Ю. – Булат
20. Карасай-С. – Казахмыс

IV тур. 16 мая
21. Семей – Аксу
22. Восток-2 – Авангард
23. Батыр – Асбест
24. Иртыш-2 – Тобол-2
25. Шахтер-Ю. – Казахмыс
26. Карасай-С. – Булат

V тур. 24 мая
27. Шахтер-Ю. – Карасай-С.
28. Булат – Батыр
29. Казахмыс – Иртыш-2
30. Тобол-2 – Семей
31. Асбест – Восток-2
32. Авангард – Энергетик
33. Аксу – Рахат

VI тур. 27 мая
34. Булат – Иртыш-2
35. Казахмыс – Батыр
36. Тобол-2 – Восток-2
37. Асбест – Семей
38. Авангард – Рахат
39. Аксу – Энергетик

VII тур. 5 июня

40. Авангард – Аксу
41. Энергетик – Тобол-2
42. Рахат – Асбест
43. Семей – Булат
44. Восток-2 – Казахмыс
45. Батыр – Шахтер-Ю.
46. Иртыш-2 – Карасай-С.

VIII тур. 8 июня
47. Энергетик – Асбест
48. Рахат – Тобол-2
49. Семей – Казахмыс
50. Восток-2 – Булат
51. Батыр – Карасай-С.
52. Иртыш-2 – Шахтер-Ю.

IX тур. 17 июня
53. Батыр – Иртыш-2
54. Шахтер-Ю. – Семей
55. Карасай-С. – Восток-2
56. Булат – Энергетик
57. Казахмыс – Рахат
58. Тобол-2 – Авангард
59. Асбест – Аксу

Х тур. 20 июня
60. Шахтер-Ю. – Восток-2
61. Карасай-С. – Семей
62. Булат – Рахат
63. Казахмыс – Энергетик
64. Тобол-2 – Аксу
65. Асбест – Авангард

ХI тур. 29 июня
66. Тобол-2 – Асбест
67. Авангард – Булат
68. Аксу – Казахмыс
69. Энергетик – Шахтер-Ю.
70. Рахат – Карасай-С.
71. Семей – Батыр
72. Восток-2 – Иртыш-2

ХII тур. 2 июля
73. Авангард – Казахмыс
74. Аксу – Булат
75. Энергетик – Карасай-С.
76. Рахат – Шахтер-Ю.
77. Семей – Иртыш-2
78. Восток-2 – Батыр

ХIII тур. 11 июля
79. Шахтер-Ю. – Авангард
80. Карасай-С. – Аксу
81. Батыр – Энергетик
82. Иртыш-2 – Рахат
83. Булат – Тобол-2
84. Казахмыс – Асбест

ХIV тур. 14 июля
85. Семей – Восток-2
86. Шахтер-Ю. – Аксу
87. Карасай-С. – Авангард
88. Батыр – Рахат
89. Иртыш-2 – Энергетик
90. Булат – Асбест
91. Казахмыс – Тобол-2


2-Й КРУГ

ХV тур. 11 августа
92. Тобол-2 – Казахмыс
93. Асбест – Булат
94. Энергетик – Иртыш-2
95. Рахат – Батыр
96. Авангард – Карасай-С.
97. Аксу – Шахтер-Ю.

ХVI тур. 14 августа
98. Восток-2 – Семей
99. Тобол-2 – Булат
100. Асбест – Казахмыс
101. Энергетик – Батыр
102. Аксу – Карасай-С.
103. Рахат – Иртыш-2
104. Авангард – Шахтер-Ю.

ХVII тур. 24 августа
105. Казахмыс – Авангард
106. Булат – Аксу
107. Батыр – Восток-2
108. Иртыш-2 – Семей
109. Шахтер-Ю. – Рахат
110. Карасай-С. – Энергетик

ХVIII тур. 27 августа
111. Асбест – Тобол-2
112. Иртыш-2 – Восток-2
113. Батыр – Семей
114. Карасай-С. – Рахат
115. Шахтер-Ю. – Энергетик
116. Казахмыс – Аксу
117. Булат – Авангард

ХIX тур. 4 сентября
118. Авангард – Тобол-2
119. Аксу – Асбест
120. Рахат – Казахмыс
121. Энергетик – Булат
122. Семей – Карасай-С.
123. Восток-2 – Шахтер-Ю.

ХХ тур. 7 сентября
124. Семей – Шахтер-Ю.
125. Восток-2 – Карасай-С.
126. Иртыш-2 – Батыр
127. Авангард – Асбест
128. Аксу – Тобол-2
129. Рахат – Булат
130. Энергетик – Казахмыс

ХХI тур. 16 сентября
131. Асбест – Энергетик
132. Тобол-2 – Рахат
133. Казахмыс – Семей
134. Булат – Восток-2
135. Карасай-С. – Батыр
136. Шахтер-Ю. – Иртыш-2

ХХII тур. 19 сентября
137. Аксу – Авангард
138. Тобол-2 – Энергетик
139. Асбест – Рахат
140. Шахтер-Ю. – Батыр
141. Карасай-С. – Иртыш-2
142. Булат – Семей
143. Казахмыс – Восток-2

ХХIII тур. 28 сентября
144. Рахат – Аксу
145. Энергетик – Авангард
146. Восток-2 – Асбест
147. Семей – Тобол-2
148. Иртыш-2 – Казахмыс
149. Батыр – Булат
150. Карасай-С. – Шахтер-Ю.

ХХIV тур. 1 октября
151. Рахат – Авангард
152. Энергетик – Аксу
153. Восток-2 – Тобол-2
154. Семей – Асбест
155. Иртыш-2 – Булат
156. Батыр – Казахмыс

ХХV тур. 8 октября
157. Аксу – Семей
158. Авангард – Восток-2
159. Асбест – Батыр
160. Тобол-2 – Иртыш-2
161. Казахмыс – Шахтер-Ю.
162. Булат – Карасай-С.

ХХVI тур. 11 октября
163. Энергетик – Рахат
164. Казахмыс – Карасай-С.
165. Булат – Шахтер-Ю.
166. Аксу – Восток-2
167. Авангард – Семей
168. Асбест – Иртыш-2
169. Тобол-2 – Батыр

ХХVII тур. 19 октября
170. Семей – Рахат
171. Восток-2 – Энергетик
172. Батыр – Аксу
173. Иртыш-2 – Авангард
174. Карасай-С. – Тобол-2
175. Шахтер-Ю. – Асбест

ХХVIII тур. 22 октября
176. Семей – Энергетик
177. Восток-2 – Рахат
178. Батыр – Авангард
179. Иртыш-2 – Аксу
180. Карасай-С. – Асбест
181. Шахтер-Ю. – Тобол-2
182. Казахмыс – Булат

Финальный турнир команд Первой лиги состоится с 30 октября по 4 ноября (по назначению НФЛ)
 

« в начало

карта сайта

письмо редактору

поиск по сайту

о проекте

наверх »

Яндекс.Метрика
Copyright © 1996-2011
Александр ЛЯХОВ